بورد

دینابرد

محاسبه قیمت

 

 

**** به اطلاع همکاران و تولیدکنندگان عزیز میرساند به دلیل نوسانات بازار

جهت اطلاع از هزینه خدمات دینابرد با دفتر فروش تماس بگیرید ****

 

- هر شابلون چاپ 20000 تومان می باشد که در فاکتور به صورت مجزا محاسبه میگردد.

- یک ورق معادل 12000 سانتی متر مربع است.

- فیلم لیتوگرافی به ازای هر سانتی متر مربع 8-10 تومان و برای ابعاد کوچک معادل 3000 تومان محاسبه میگردد.

- هزینه سولدرهای خاص به ازای هر سانتی متر مربع 1.5 تومان به مبالغ اصلی اضافه میگردد.

- برای چاپ لامنیت مبلغ 2-3 تومان اضافه میگردد.

- برشکاری روتینگ به ازای هر سانت 5 تومان برای تیراژ بالا و 20-25 تومان برای تعداد پائین محاسبه میگردد.

- برد متالیزه نمونه بدون چاپ سبز قابل ارائه نمی باشد.